Wednesday, 23 September 2020

Elevinformation

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
A+ R A-

Övriga företagskurser

Rinman Education AB genomför ett stort antal företagskurser. Förutom de kurser som specifikt nämns utför vi även kurser enligt nedan. Och vi anpassar gärna kurserna utifrån era behov!

 

Ansvarsutbildning

Utbildning för chefer och arbetsledare där delar av AML (Arbetsmiljölagen) samt lagkrav inom truck/travers och mobila arbetsplattformar avhandlas. Kursen ger behörighet att skriva ut exempelvis körtillstånd.

 

AutoCad/Inventor

CAD - I snabba och flexibla tillverkningsprocesser och speciellt för testverksamhet är ett kraftfullt CAD-system en grundläggande del. Vi använder oss av AutoCad och Inventor.

 

CE-märkning av maskiner, grundkurs

Här får du lära dig lagstiftning, direktiv, riksanalys, åtgärder, dokumentation, bruksanvisning, vad krävs för CE-märkning och vem som har ansvaret, i kursen så övar du både i teori och praktik.

 

Elsäkerhet

Undervisningen i ämnet ellära ska syfta till att du utvecklar färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag. Den ska också bidra till att du utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Dessutom ska undervisningen leda till att du utvecklar förståelse av hur ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elsystemet.

 

Hydraulik

I kursen får du lära dig att känna till hydraulikens uppbyggnad och olika delkomponenter som är direkt avgörande för driftresultatet. Syftet med kursen är att deltagaren ska känna till olika standardfunktioner inom hydraulik, känna till olika metoder för styrning av sekvenser och riskerna med dessa. Efter kursen kommer deltagarna vara införstådda med aktuella standarder inom hydraulik.

 

Pneumatik

Kursinnehåll: Grundkurs inom pneumatik, ger dig kunskaper i att felsöka pneumatiska system, byta ut felaktiga komponenter och själv kunna konstruera enklare system. Du får även lära dig om elpneumatik och givare.

 

Processteknik

Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer. Det behandlar även hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens påverkan på produktionen.

Processteknik ska syfta till att du utvecklar förmåga att utföra vanliga arbetsuppgifter inom industritekniska processer.

 

Produkt- och maskinteknik (CNC)

Produkt och maskinteknik (CNC) behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur dess funktion kontrolleras och effektiviseras. I kursen lär du dig metoder för datorstyrd produktion, från hantverksmässigt arbete med datorstyrd utrustning avsedd för prototyp och enstyckstillverkning till serieproduktion med grupper av sammankopplade datorstyrda maskiner. Det behandlar också effektiv användning av datorstyrd teknik med hög automatiseringsgrad.

 

Styr- och reglerteknik

Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr- och reglerteknik har sin grund i industriell mätteknik och aktuatorer. I ämnet behandlas även säkerhetsfrågor som har en central roll i arbete med styr- och reglerteknik, eftersom misstag kan orsaka stora skador både på person och på egendom.

 

Svetsteknik

Undervisningen i ämnet sammanfogningsteknik ska syfta till att du utvecklar förmåga att sammanfoga olika material med hjälp av utrustning anpassad för materialet. Undervisningen ska leda till att du utvecklar kunskaper om olika metoder för sammanfogning samt förmåga att bedöma vilken metod som är lämpligast att välja för den aktuella uppgiften. Undervisningen ger också möjlighet att utveckla kunskaper om utrustningens funktion och användningsområden samt om vikten av underhåll av utrustningen. 

 

Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Rinman Education AB

Teknikens Hus, 712 22 Hällefors                   +46 591-60 500                   info @ rinman.se

Skolan ligger på Ovakos industriområde. Entrékort finns att hämta vid den Norra porten.